Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)

Kommittéberättelse M 2017:07 utredningen, se dir. 2017:96

utredningen, se dir. 2017:96

Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)


Beteckning: M 2017:07
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2020-03-11
Status: Avslutad 2019 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:96
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Ardesjö Lundén, Karolina, fr.o.m. 2017-09-14
Expert: Alfredsson, Cecilia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Andersson, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Andreason, Helena, fr.o.m. 2019-05-06
Expert: Carlsson, Anna M, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Damm, Niclas, fr.o.m. 2018-10-08
Expert: Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Eriksson, Peder, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Frisk, Michael, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Gerenstein, Thomas, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Gerland, Susanne, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2019-06-29
Expert: Hjerdt, Niclas, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Hort, Josia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Johansson, Olof, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Josefsson, Anna, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Jöborn, Anna, fr.o.m. 2019-08-19
Expert: Kaneryd, Linda, fr.o.m. 2019-04-08
Expert: Kjellson, Helena, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2019-02-25
Expert: Kruse, Joakim, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Lindquist, Ingela, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2019-04-07
Expert: Löfblad, Roland, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Marissink, Mark, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2019-08-18
Expert: Nordström, Sara, fr.o.m. 2019-02-26
Expert: Näslund, Cecilia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Renbjer, Gunilla, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Rinnan, Malin, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Sandberg, Thomas, fr.o.m. 2018-12-03 t.o.m. 2019-06-30
Expert: Sandebjer, Lennart, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2019-06-29
Expert: Sjöberg, Björn, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Staff, Agneta, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2018-10-04
Expert: Sundby, Jan-Olov, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Sörngård, Peter, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Wickström, Helena, fr.o.m. 2018-05-15
Expert: Åstrand, Kerstin, fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m. 2019-12-31
Huvudsekreterare: Leijon, Helén, fr.o.m. 2018-02-01
Sekreterare: Bremdal, Patrik, fr.o.m. 2018-07-16 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare: Leijon, Helén, fr.o.m. 2017-10-01
Sekreterare: Åström, Christer, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2019-10-31
Sekreterare: Åström, Christer, fr.o.m. 2019-11-01
Sekreterare: Römpötti, Marie, fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2019-12-07

Rapporter

SOU 2019:66En utvecklad vattenförvaltning Volym 1 och 2

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.