Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet (I 2022:04)

Kommittéberättelse I 2022:04 utredningen, se dir. 2022:142

utredningen, se dir. 2022:142

Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet (I 2022:04)


Beteckning: I 2022:04
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:142
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen ska lämna en delredovisning senast den 16 oktober 2023. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2024.


Sammansättning


Särskild utredare: Ardhede, Henrik, fr.o.m. 2022-12-22
Huvudsekreterare: Forsaeus, Helena, fr.o.m. 2023-01-09
Sekreterare: Carlson, Anna, fr.o.m. 2023-01-23
Sekreterare: Scharin, Björn, fr.o.m. 2023-01-09

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.