Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet (S 2020:02)

Kommittéberättelse S 2020:02 utredningen, se dir. 2020:9

utredningen, se dir. 2020:9

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet (S 2020:02)


Beteckning: S 2020:02
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2020-03-31
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:9
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Simonsson, Ingeborg, fr.o.m. 2020-03-01

Rapporter