Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04)

Kommittéberättelse S 2017:04 utredningen, se dir. 2017:44

utredningen, se dir. 2017:44

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04)


Beteckning: S 2017:04
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-03-25
Status: Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:44
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Macdisi, Vivianne, fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig: Beck-Friis, Joakim, fr.o.m. 2018-08-21 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig: Granat, Klara, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig: Gumpert, Leo, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-01-31
Sakkunnig: Hagelin, Hans, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-07-05
Sakkunnig: Lundberg, Kristoffer, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig: Nannesson, Frida, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig: Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig: Wollberg, Peter, fr.o.m. 2017-08-22 t.o.m. 2018-11-30
Sekreterare: Larsson, Jan, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-11-30
Sekreterare: Pålsson Alstergren, Susanna, fr.o.m. 2017-12-21 t.o.m. 2018-11-30
Sekreterare: Örnelius, Kristian, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-11-30

Rapporter

SOU 2018:80Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.