Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04)

Kommittéberättelse 2017:S04

utredningen, se dir. 2017:44

Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring (S 2017:04)


Beteckning: S 2017:04
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2018-01-30
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:44
Lokal: Karlavägen 100 A. Postadress Grnisonen 103 33 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 november 2018.


Sammansättning


Särskild utredare: Macdisi, Vivianne, fr.o.m. 2017-04-27
Sakkunnig: Granat, Klara, fr.o.m. 2017-08-22
Sakkunnig: Gumpert, Leo, fr.o.m. 2017-08-22
Sakkunnig: Hagelin, Hans, fr.o.m. 2017-08-22
Sakkunnig: Lundberg, Kristoffer, fr.o.m. 2017-08-22
Sakkunnig: Ståhlberg, Lisa, fr.o.m. 2017-08-22
Sakkunnig: Wollberg, Peter, fr.o.m. 2017-08-22
Sekreterare: Larsson, Jan, fr.o.m. 2017-06-01
Sekreterare: Pålsson Alstergren, Susanna, fr.o.m. 2017-12-21
Sekreterare: Örnelius, Kristian, fr.o.m. 2017-06-01

Rapporter