Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02)

Kommittéberättelse Ju 2022:02 utredningen, se dir. 2022:31

utredningen, se dir. 2022:31

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02)


Beteckning: Ju 2022:02
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-04-26
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-04-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:31
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 augusti 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Ahlberk, John, fr.o.m. 2022-05-01
Sekreterare: Hamlin, Ia, fr.o.m. 2022-05-01
Sekreterare: Winblad von Walter, Maria, fr.o.m. 2022-05-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.