Sveriges internationella adoptionsverksamhet - lärdomar och vägen framåt

Kommittéberättelse S 2021:08 kommittén, se dir. 2021:95

kommittén, se dir. 2021:95

Sveriges internationella adoptionsverksamhet - lärdomar och vägen framåt


Beteckning: S 2021:08
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-10-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-28
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:95
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 7 november 2023


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.