Renmarkskommittén (N 2021:02)

Kommittéberättelse N 2021:02 kommittén, se dir. 2021:35 och dir. 2022:58

kommittén, se dir. 2021:35 och dir. 2022:58

Renmarkskommittén (N 2021:02)


Beteckning: N 2021:02
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2022-09-20
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-05-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:35 och dir. 2022:58
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Kommittén ska lämna en delredovisning senast den 31 augusti 2023. Kommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 20 maj 2025.


Sammansättning


Ordförande: Runesson, Erik M., fr.o.m. 2021-05-20
Ledamot: From, Isak, fr.o.m. 2021-06-21
Ledamot: Hagberg, Liselott, fr.o.m. 2021-06-21
Ledamot: Johansson Rago, Olof, fr.o.m. 2021-06-21
Ledamot: Karkiainen, Ida, fr.o.m. 2021-06-21 t.o.m. 2022-01-11
Ledamot: Karlsson, Mattias, fr.o.m. 2021-06-21
Ledamot: Modig, Linda, fr.o.m. 2021-06-21
Ledamot: Ottosson, Kjell-Arne, fr.o.m. 2021-06-21
Ledamot: Rubbestad, Michael, fr.o.m. 2022-01-28
Ledamot: Söderlund, Per, fr.o.m. 2021-06-21 t.o.m. 2022-01-27
Ledamot: Töyrä, Emilia, fr.o.m. 2022-01-12
Ledamot: Wetterling, Jessica, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Erling Fjällås, Anders, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Inga, Ingrid, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Jonsson, Håkan, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Labba, Kristina, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Larsson, Sara, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Omma, Inger-Ann, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Rannerud, Jan, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Stångberg, Torkel, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Tekin Befrits, Bilge, fr.o.m. 2021-06-21
Sakkunnig: Wichmann, Jacob, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Allard, Christina, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Bengtsson, Bertil, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Blomberg, Anders, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Bring, Ove, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Ejderstedt, Kerstin, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Furmark, Eva, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Geibrink, Hans, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Granström, Marita, fr.o.m. 2021-08-30
Expert: Gruvhagen, Lina, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Hager, Richard, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Karlsson, Anders, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Kluge, Tobias, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Lundgren, Thomas, fr.o.m. 2022-03-24
Expert: Löf, Annette, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Mangi, Anna-Carin, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Månsson, Matilda, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Näslund, Ingemar, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Persson, Cecilia, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Påve, Joakim, fr.o.m. 2021-06-21 t.o.m. 2021-08-29
Expert: Skarhed, Anna, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Sköld, Peter, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Sparrman, Karin, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Sunér, Maria, fr.o.m. 2021-06-21 t.o.m. 2022-03-23
Expert: Ternbo, Göran, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Weckfelt, Caroline, fr.o.m. 2021-06-21 t.o.m. 2022-09-11
Expert: Westerberg, Jan Olov, fr.o.m. 2021-06-21
Expert: Yngvesson, Morgen, fr.o.m. 2021-06-21
Huvudsekreterare: Englund Krafft, Lisa, fr.o.m. 2021-06-28
Sekreterare: Holmgren, Nanna, fr.o.m. 2022-10-01
Sekreterare: Höjgård-Olsen, Sören, fr.o.m. 2022-02-21 t.o.m. 2022-08-20
Sekreterare: Höjgård-Olsen, Sören, fr.o.m. 2022-08-21 t.o.m. 2022-12-31
Sekreterare: Martinsson, Maja, fr.o.m. 2021-06-01
Sekreterare: Pucher, Magdalena, fr.o.m. 2021-08-16
Sekreterare: Rahlén, Elisabeth, fr.o.m. 2021-09-20 t.o.m. 2022-09-22

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.