Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (I 2020:01)

Kommittéberättelse I 2020:01 utredningen, se dir. 2020:27

utredningen, se dir. 2020:27

Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (I 2020:01)


Beteckning: I 2020:01
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2020-04-30
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:27
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Ardhede, Henrik, fr.o.m. 2020-03-23
Expert: Ankarcrona Thelin, Sophie, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Bergdahl, My, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Forss, Anna, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Herdegen, Pedra, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Hämäläinen, Lotta, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Nordström, Lotta, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Scharin, Björn, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Skullered, David, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Ströman, Dag, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Söderlind, Gustav, fr.o.m. 2020-04-27
Expert: Yousefi, Benjamin, fr.o.m. 2020-04-27
Sekreterare: Levin, Philip, fr.o.m. 2020-03-30
Sekreterare: Sartorius, Eva, fr.o.m. 2020-03-23

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.