Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Ju 2019:01)

Kommittéberättelse Ju 2019:01 kommittén, se dir. 2019:32

kommittén, se dir. 2019:32

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Ju 2019:01)


Beteckning: Ju 2019:01
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-07-04
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-14
Direktiv för kommittén, se dir. 2019:32
Lokal:
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast 15 augusti 2020.


Sammansättning


Ordförande: Rolén, Thomas, fr.o.m. 2019-07-01

Rapporter