Coronakommissionen (S 2020:09)

Kommittéberättelse S 2020:09 utredningen, se dir. 2020:74

utredningen, se dir. 2020:74

Coronakommissionen (S 2020:09)


Beteckning: S 2020:09
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-01-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:74
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 25 februari 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Melin, Mats, fr.o.m. 2020-06-30
Ledamot: Ahlbäck Öberg, Shirin, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot: Enander, Ann, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot: Lif, Camilla, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot: Jovic, Vesna, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot: Persson, Torsten, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot: Stiernstedt, Göran, fr.o.m. 2020-07-03
Ledamot: Thorslund, Mats, fr.o.m. 2020-07-03
Huvudsekreterare: Sonnegård, Joakim, fr.o.m. 2020-08-01
Sekreterare: Altmejd, Adam, fr.o.m. 2021-07-01
Sekreterare: Björkegren, Evelina, fr.o.m. 2020-09-14
Sekreterare: Bodelius, Micaela, fr.o.m. 2020-09-01
Sekreterare: Eriksson, Anneli, fr.o.m. 2020-12-01
Sekreterare: Jansson, Petra, fr.o.m. 2020-09-14
Sekreterare: Lundgren, Carl, fr.o.m. 2020-12-01
Sekreterare: Neijnes, Maria, fr.o.m. 2020-09-21
Sekreterare: Wånell, Sven Erik, fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-11-30
Sekreterare: Wånell, Sven Erik, fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-15
Sekreterare: Östergren, Olof, fr.o.m. 2020-11-01

Rapporter

SOU 2020:08Äldreomsorgen under pandemin
SOU 2021:89Sverige under pandemin

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.