Klimaträttsutredningen (M 2019:05)

Kommittéberättelse M 2019:05 utredningen, se dir. 2019:101

utredningen, se dir. 2019:101

Klimaträttsutredningen (M 2019:05)


Beteckning: M 2019:05
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2020-03-30
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:101
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast i maj 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Danielsson, Anders, fr.o.m. 2019-12-19
Huvudsekreterare: Daoson, Monica, fr.o.m. 2020-02-01
Sekreterare: Mjureke, David, fr.o.m. 2020-02-10
Sekreterare: Müller Engelbrektson, Ina, fr.o.m. 2020-02-10

Rapporter