Klimaträttsutredningen (M 2019:05)

Kommittéberättelse M 2019:05 utredningen, se dir. 2019:101 och dir. 2020:87

utredningen, se dir. 2019:101 och dir. 2020:87

Klimaträttsutredningen (M 2019:05)


Beteckning: M 2019:05
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2021-06-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:101 och dir. 2020:87
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 maj 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Danielsson, Anders, fr.o.m. 2019-12-19
Expert: Andersson, Jessica, fr.o.m. 2020-09-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Axrup, Li, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Blom Bokliden, Kerstin, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Carlsson Jagers, Sverker, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Darpö, Jan, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Dunér, Karin, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Forsbacka, Kristina, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Forslund, Jenny, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Gipperth, Lena, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Hammes, Klaus, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Holmberg, Annika, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Hort, Josia, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Håkansdotter, Lina, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Ingman, Viktoria, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-09-14
Expert: Isaksson, Karolina, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Jacobsson, Magnus, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Janson, Rikard, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Johansson, Håkan, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Kannesten, Andreas, fr.o.m. 2020-10-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Kåberger, Tomas, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Malmenius, Marie, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Mååg, Sofie, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Norstedt, Daniel, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Olsen Lund, Christina, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Persson, Martin, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Pettersson, Johan, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Schriever-Abeln, Mattias, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Särnholm, Erik, fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15
Expert: Söderholm, Patrik, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15
Expert: Vestling, Filip, fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-10-14
Huvudsekreterare: Daoson, Monica, fr.o.m. 2020-02-01
Sekreterare: Holstein, Fredrik, fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2022-05-15
Sekreterare: Mjureke, David, fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2022-05-15
Sekreterare: Müller Engelbrektson, Ina, fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2022-05-15
Sekreterare: Roth, Anders, fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m. 2021-12-31
Sekreterare: Venander, Alexandra, fr.o.m. 2021-04-12 t.o.m. 2021-12-31

Rapporter

SOU 2021:21En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.