Invandrarpolitiska kommittén (Ku 1994:11)

Kommittéberättelse Ku 1994:11 se dir. 1994:130.

se dir. 1994:130.

Invandrarpolitiska kommittén (Ku 1994:11)


Beteckning: Ku 1994:11
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 1997-03-13
Status: Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:130.
Lokal: Vasagatan 8-10, Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-405-10 00.
0 1


Sammansättning


Ordförande: Rosengren, Björn, fr.o.m. 1994-11-25 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Andersson, Marianne, fr.o.m. 1995-04-07 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Arnesson, Anders, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Backlund, Rune, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1995-04-06
Ledamot: Duroj, Helena, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-06
Ledamot: von, Gustaf, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Fonseca, Juan, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Hedman, Hardy, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Johansson, Lars, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Jönsson, Anita, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Mårtensson, Ingela, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Ruwaida, Yvonne, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Ledamot: Sjöstedt, Eva, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Sakkunnig: Bernhardsson, Göte, fr.o.m. 1995-02-02 t.o.m. 1996-04-16
Sakkunnig: Johansson, Lars G, fr.o.m. 1995-02-02 t.o.m. 1996-04-16
Sakkunnig: Lindström, Eva, fr.o.m. 1995-02-02 t.o.m. 1995-12-31
Sakkunnig: Malmborg, Tony, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-04-16
Sakkunnig: Weibo, Björn, fr.o.m. 1995-02-02 t.o.m. 1996-04-16
Sakkunnig: Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 1995-02-02 t.o.m. 1996-04-16
Sakkunnig: Wetterberg, Gunnar, fr.o.m. 1995-02-02 t.o.m. 1996-04-16
Expert: Assefa, Astrid, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-04-16
Expert: Gunnmo, Gunno, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-04-16
Expert: Hagelroth, Helena, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-04-16
Expert: Hyltenstam, Kenneth, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-03-10
Expert: Johansson, Karl-Axel, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-04-16
Expert: Molander, Kerstin, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-04-16
Expert: Najib, Ali, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-04-16
Expert: Nilsson, Ronny, fr.o.m. 1995-11-13 t.o.m. 1996-04-16
Expert: Swedin, Bo, fr.o.m. 1995-04-10 t.o.m. 1996-04-16
Huvudsekreterare: Öberg, Sture, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-05-31
Sekreterare: Blåvarg, Martin, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-04-01
Sekreterare: Eriksson, Edna, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1996-03-31
Sekreterare: Nordmark, Christer, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-09-30
Sekreterare: Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare: Reinans, Sven t.o.m. 1996-04-17
Sekreterare: Sahlberg, Lillemor, fr.o.m. 1995-04-18 t.o.m. 1996-03-31
Rosing, Annika, fr.o.m. 1995-02-08 t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

SOU 1995:76Arbete till invandrare
SOU 1996:55Sverige, framtiden och mångfalden.
Uppdraget är därmed slutfört.