Grundlagsutredningen (Ju 2004:11)

Kommittéberättelse Ju 2004:11 utredningen, se dir. 2004:96

utredningen, se dir. 2004:96

Grundlagsutredningen (Ju 2004:11)


Beteckning: Ju 2004:11
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2010-03-02
Status: Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-07-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:96
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Engqvist, Lars, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-12-06
Ordförande: Unckel, Per, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Bildt, Carl, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-12-06
Ledamot: Einarsson, Mats, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Eriksson, Peter, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Hellsvik, Gun, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Hirschfeldt, Johan, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Hjelm-Wallén, Lena, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Isaksson, Lena, fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Johansson, Morgan, fr.o.m. 2007-01-29 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Lundgren, Kerstin, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Magnusson, Göran, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Sjöholm, Henrik, fr.o.m. 2006-12-07 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Svensson, Ingvar, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: von Sydow, Henrik, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Tarschys, Daniel, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Ulvskog, Marita, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot: Westlund, Åsa, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2007-01-28
Sakkunnig: Jermsten, Henrik, fr.o.m. 2004-11-22 t.o.m. 2008-12-31
Sakkunnig: Svahn Starrsjö, Kristina, fr.o.m. 2007-01-17 t.o.m. 2008-12-31
Expert: Eliason, Marianne, fr.o.m. 2006-10-01 t.o.m. 2007-04-30
Expert: Malmberg, Stina, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-12-31
Expert: Munck, Johan, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2006-11-30
Expert: Nilsson, Bengt-Åke, fr.o.m. 2007-06-15 t.o.m. 2008-05-31
Expert: Regner, Göran, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2007-03-31
Expert: Regner, Hans, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2007-12-31
Expert: Vängby, Staffan, fr.o.m. 2007-06-15 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare: Gustavsson, Daniel, fr.o.m. 2006-01-16 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare: Göranson, Frida, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare: Jonasson, Jenny, fr.o.m. 2005-02-07 t.o.m. 2009-01-11
Sekreterare: Kessling, Anna, fr.o.m. 2005-05-01 t.o.m. 2007-09-02
Sekreterare: Lindstam, Thomas, fr.o.m. 2007-12-06 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare: Sener, Refik, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2005-10-18
Sekreterare: Stromberg, Linda, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare: Ström, Lars-Åke, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2008-12-31
Sekreterare: Törngren, David, fr.o.m. 2007-11-22 t.o.m. 2008-12-31
Biträdande sekreterare: Freeman, Sara, fr.o.m. 2007-10-22 t.o.m. 2009-02-28
Bitr. sekreterare: Risvall, Sofia, fr.o.m. 2005-10-24 t.o.m. 2007-09-30
Kanslichef: Eka, Anders, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2009-02-28

Rapporter

SOU 2007:40Valstystem och representationsaffekten
SOU 2007:41Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006
SOU 2007:42Från statsminister till president?
SOU 2007:67Regeringsformen ur ett könsperspektiv
SOU 2007:68Ett decennium med personalval
SOU 2007:69Bestämmelserna om domstolarna i regeringsformen
SOU 2007:84Värdet av valdeltagande
SOU 2007:85Olika former av normkontroll
SOU 2007:93Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd
SOU 2007:94Folkomröstningar i Europa
SOU 2008:42Normgivningsmakten
SOU 2008:43Tre rapporter till Grundlagsutredningen
SOU 2008:61Krisberedskapen i grundlagen
SOU 2008:115Finansmakten
SOU 2008:125En reformerad grundlag Del 1 och 2
SOU 2009:17Kommunal kompetenskatalog - en problemorientering
SOU 2009:18Två rapporter till Grundlagsutredningen

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.