Ett offentligt register för bostadsrätter (Fi 2020:10)

Kommittéberättelse Fi 2020:10 utredningen, se dir. 2020:123

utredningen, se dir. 2020:123

Ett offentligt register för bostadsrätter (Fi 2020:10)


Beteckning: Fi 2020:10
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2021-01-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-12-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:123
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Kjellson, Bengt, fr.o.m. 2021-01-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.