2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)

Kommittéberättelse Ju 2018:01 kommittén, se dir. 2018:51 och dir. 2019:29

kommittén, se dir. 2018:51 och dir. 2019:29

2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)


Beteckning: Ju 2018:01
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-03-30
Status: Avslutad 2020 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-14
Direktiv för kommittén, se dir. 2018:51 och dir. 2019:29
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Ordförande: Jermsten, Henrik, fr.o.m. 2018-06-14 t.o.m. 2020-08-18
Ledamot: Acketoft, Tina, fr.o.m. 2019-11-14
Ledamot: Bengtsson, Angelika, fr.o.m. 2018-10-11
Ledamot: Bengtsson, Jesper, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-31
Ledamot: Eliasson, Bengt, fr.o.m. 2019-01-24 t.o.m. 2019-11-13
Ledamot: Engqvist, Lars, fr.o.m. 2018-11-01
Ledamot: Hallberg, Leif, fr.o.m. 2018-10-11 t.o.m. 2019-08-19
Ledamot: Johnsson, Per-Ingvar, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot: Karkiainen, Ida, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot: Malmberg, Niclas, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot: Malmer Stenergard, Maria, fr.o.m. 2018-10-16 t.o.m. 2019-10-02
Ledamot: Millard, Jonas, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-10
Ledamot: Norlén, Andreas, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-15
Ledamot: Nylander, Christer, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2019-01-23
Ledamot: Obminska, Marta, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot: Ottoson, Erik, fr.o.m. 2019-10-03
Ledamot: Petersson, Helene, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot: Skånberg, Tuve, fr.o.m. 2019-08-20
Ledamot: Sydow Mölleby, Mia, fr.o.m. 2018-09-06
Ledamot: Szyber, Caroline, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-10
Ledamot: Wessinger, Brita, fr.o.m. 2018-09-06
Sakkunnig: Friberg, Karin, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2019-01-16
Sakkunnig: Tuco, Zlata, fr.o.m. 2019-01-17
Expert: Alskog, Emma, fr.o.m. 2018-09-06
Expert: Bröms Lumpus, Kerstin, fr.o.m. 2018-09-06
Expert: Grinbaum, Henrik, fr.o.m. 2018-09-06
Expert: Gustafsdotter, Jeanette, fr.o.m. 2018-10-04 t.o.m. 2020-02-29
Expert: Gustavsson, Daniel, fr.o.m. 2019-03-11
Expert: Hadenius, Patrik, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-03-31
Expert: Hultengård, Per, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-03
Expert: Hultengård, Peter, fr.o.m. 2020-03-01
Expert: Kjellgren, Daniel, fr.o.m. 2018-09-06
Expert: Kärnlöf, Hans, fr.o.m. 2019-09-19
Expert: Strand, Lena, fr.o.m. 2018-09-06
Expert: Sööder, Anna, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-04-07
Expert: Wande, Maria, fr.o.m. 2020-01-30
Expert: Wieslander, Mia, fr.o.m. 2018-09-06
Expert: Vigström, Ola, fr.o.m. 2018-09-06
Expert: Wilöf, Olle, fr.o.m. 2018-09-06
Expert: Zabrodsky, Mikaela, fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-01-29
Sekreterare: Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2020-08-23
Sekreterare: Englund Krafft, Lisa, fr.o.m. 2018-06-25 t.o.m. 2020-08-18
Sekreterare: Wållander, Daniel, fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m. 2020-07-19
Sekreterare: Wållander, Daniel, fr.o.m. 2020-07-20 t.o.m. 2020-08-18

Rapporter

SOU 2020:45Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.