1993 års domarutredning (Ju 1993:06)

Kommittéberättelse Ju 1993:06

1993 års domarutredning (Ju 1993:06)


Beteckning: Ju 1993:06
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 1996-03-13
Status: Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal: Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 36. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:47. Utredningen har avgett (SOU 1994:99) Domaren i Sverige inför framtiden Del A och B Uppdraget är därmed slutfört.
0


Sammansättning


Hirschfeldt, Johan t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig: Fischerström, Barbro t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig: Lindblom, Per Henrik t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig: Modéer, Kjell Å t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig: Palm, Elisabeth t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig: Regner, Göran t.o.m. 1995-02-28
Sakkunnig: Strömberg, Stefan t.o.m. 1995-02-28
Expert: Alexanderson, Birgitta t.o.m. 1995-02-28
Expert: Carrick, Jan t.o.m. 1995-02-28
Expert: Cederdahl, Meijt t.o.m. 1995-02-28
Expert: Cronier, Birgitta t.o.m. 1995-02-28
Expert: Ekström, Allan t.o.m. 1995-02-28
Expert: Eriksson, Per t.o.m. 1995-02-28
Expert: Francke, Jan t.o.m. 1995-02-28
Expert: Heuman, Jan, fr.o.m. 1993-11-25 t.o.m. 1995-02-28
Expert: Hübinette, Bertil, fr.o.m. 1994-03-22 t.o.m. 1995-02-28
Expert: Joelsson, Arnold t.o.m. 1995-02-28
Expert: Lindqvist, Inge t.o.m. 1995-02-28
Expert: Lundholm, Barbro t.o.m. 1995-02-28
Expert: Lundin, Anna-Karin t.o.m. 1995-02-28
Expert: Lundin, Staffan t.o.m. 1995-02-28
Expert: Nordström, Anders t.o.m. 1995-02-28
Expert: Ragnemalm, Hans t.o.m. 1995-02-28
Expert: Rune, Christer t.o.m. 1995-02-28
Expert: Solerud, Hans-Gunnar t.o.m. 1993-11-18
Expert: Svensson, Karin t.o.m. 1995-02-28
Expert: Thörngren, John t.o.m. 1995-02-28
Expert: Åhlén, Lars t.o.m. 1995-02-28
Sekreterare: Bäck, Kavita t.o.m. 1995-03-31

Rapporter

SOU 1994:99Domaren i Sverige inför framtiden
Del A och B
Uppdraget är därmed slutfört.