Fredag den 3 april 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:100

Föredragningslista

2019/20:100

Fredagen den 3 april 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

 

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

 

1

2019/20:3532 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

UU

2

2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

3

2019/20:3542 av Joar Forssell m.fl. (L)

UU

4

2019/20:3549 av Pål Jonson m.fl. (M)

UU

5

2019/20:3553 av Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström (båda C)

UU

 

med anledning av prop. 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

 

6

2019/20:3546 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

 

med anledning av prop. 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

 

7

2019/20:3528 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU

8

2019/20:3535 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

9

2019/20:3543 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

 

med anledning av prop. 2019/20:102 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet

 

10

2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

11

2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

 

med anledning av prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning

 

12

2019/20:3529 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

13

2019/20:3533 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

14

2019/20:3536 av Per Lodenius m.fl. (C)

UbU

15

2019/20:3550 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

16

2019/20:3551 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd

 

17

2019/20:3531 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

18

2019/20:3545 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

 

med anledning av prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning

 

19

2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

20

2019/20:3538 av Johan Hedin (C)

JuU

21

2019/20:3544 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

22

2019/20:3547 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

 

Ärende för avgörande efter debattens slut

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Socialutskottets betänkande

 

23

Bet. 2019/20:SoU10 Frågor om psykisk hälsa

7 res. (M, SD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

24

Bet. 2019/20:FiU55 Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (M, SD, V, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

25

Bet. 2019/20:CU26 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

26

Särskild debatt om förnedringsrånen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.