Taxinäringen

Interpellation 2009/10:378 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 12 maj

Interpellation

2009/10:378 Taxinäringen

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Allt fler utländska turister söker sig till Sverige, något som är positivt för besöksnäringen. Inför sommaren spekuleras det om att antalet gästande turister i Stockholm kommer att sätta nytt rekord. Många kommer att använda sig av bussar och tunnelbanan för att ta sig fram i huvudstaden men många kommer också att använda sig av taxi. Ett problem som påtalats är oseriösa taxiföretag som tar hutlöst betalt av framför allt utländska turister. Avsaknaden av kvitto vid betalning hos dessa taxiföretag pekar dessutom på förekomsten av skattefusk.

Risken med oseriösa taxiföretag är att många utländska turister får en falsk bild av kostnadsläget i Sverige när man blir lurad att betala överpris för en taxiresa. Dessutom påverkas den seriösa taxinäringen negativt av den osunda konkurrens som uppstår mellan företag som är beredda att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna medan det finns andra företag som skattefuskar.

Mina frågor till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att den seriösa delen av taxinäringen ska skyddas mot osund konkurrens?

Avser näringsministern att ta några initiativ till att öka kontrollen av taxinäringen liknande den som görs exempelvis i restaurangbranschen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-12 Anmäld: 2010-05-17 Besvarad: 2010-05-28 Sista svarsdatum: 2010-05-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)