Regeringens ordval

Interpellation 2007/08:800 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 31 juli

Interpellation

2007/08:800 Regeringens ordval

av Monica Green (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Regeringen hävdar att många av dess vallöften har infriats. I själva verket har man bara ändrat betydelsen för vissa ord i många så kallade reformer. Som exempel kan nämnas:

-      Jobbgaranti för ungdomar, som inte betyder garanti för ett jobb, utan en kurs i hur man skriver sitt cv.

-      Förenklade regler för småföretagare, som inte innebär mindre utan mer krångel och högre kostnader för småföretagarna.

-      Sänkt fastighetskatt har bytt namn till kommunal avgift och har lett till att åtminstone 200 0000 småhusägare runt om i landet har fått höjd skatt i stället för sänkt som lovades i valet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsministern om han har för avsikt att uppmana sina regeringskolleger att fortsättningsvis döpa sina så kallade reformer till deras rätta namn.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-31 Svar fördröjt anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28
Debatt (4 anföranden)