Avfallsförbränningsskatten

Interpellation 2020/21:223 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 1 april 2020 trädde den nya skatten på avfallsförbränning (2019:1274) i kraft. Lagen syftar till att beskatta det avfall som förs in till en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning. Det material som ankommer till anläggningen vägs och beskattas per ton. Skatten minskas för de ton avfall som sedan förs ut ur anläggningen.

Skatten var redan vid införandet omgärdad av problem och kritiserades kraftigt från många håll. Problemen består bland annat av skattens omfattning på avfall och annat material som tas om hand eller används på anläggningen men inte bränns, men även vad gäller dubbelbeskattning av aska som på ett miljövänligare sätt deponeras inom området men trots detta genererar ökade kostnader. Det är kostnader som i slutändan drabbar vanliga konsumenter i form av höjda avgifter utan att ha någon klimatnytta. Dessutom bidrar en ogenomtänkt utformning av skatten till att avfallsföretagen styr om sin verksamhet för att undvika en orimlig skattebörda i stället för att fokusera på miljö- och resursmässig effektivitet.

På en skriftlig fråga svarar Magdalena Andersson i augusti i år att hur behovet av förändringar i regelverket ska genomföras för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Detta alltså trots att Skatteverkets uppdrag att utvärdera effekterna av skatten, effekter på utsläppen av växthusgaser, effekter för avfallsflöden, effekter för import och export av avfall samt effekter på omställningen till en cirkulär ekonomi ska vara redovisade den 1 oktober 2021. Det är naturligtvis bra att regeringen verkar ha förstått behovet av förändringar i skatten, och det är önskvärt att skatten så snart som möjligt tas bort eller genomgår en kraftig reformering för att faktiskt öka materialåtervinningen och ge en miljöstyrande effekt exempelvis genom att även omfatta producenterna. Dock är det viktigt att en sådan process är transparent och tydlig. 

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Utöver Skatteverkets översyn, vilken typ av arbete pågår just nu på Regeringskansliet för att komma till rätta med de problem som funnits ända sen införandet av skatten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-07 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Sista svarsdatum: 2020-12-21 Svarsdatum: 2021-01-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)