Tilltron till a-kassan

Interpellation 2011/12:370 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 22 maj

Interpellation

2011/12:370 Tilltron till a-kassan

av Monica Green (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

År 2005 var den svenska a-kassan näst högst i världen. Fem år senare visar en jämförelse att Sveriges a-kassa ligger under genomsnittet av OECD-länderna. Alltför många slår i taket och bara 12 procent av de arbetslösa får a-kassa med 80 procent av den tidigare lönen.

Den borgerliga regeringen har satt en ära i dessa så kallade incitament, eftersom det ingår i den ifrågasatta arbetslinjen att göra större skillnader. Trots det brukar regeringen hävda att de står upp för den svenska modellen. Men den svenska modellen bygger på att majoriteten av befolkningen får någonting för sina skattepengar, för att på så sätt ställa upp för andra.

Många tappar tilltron till gemensamma lösningar eftersom de inte får ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Det finns inget fullgott inkomstbortfallsskydd av de allmänna försäkringarna och tilläggsförsäkringarna blir vanligare och vanligare. I en partiledardebatt nyligen hävdade statsministern att tilläggsförsäkringar är bra. Men det urgröper förutsättningarna för att alla ska ställa upp för det gemensamma, och ett tvåtredjedelssamhälle växer fram.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att öka trovärdigheten i a-kassan?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att stärka inkomstbortfallsprincipen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-22 Anmäld: 2012-05-22 Svar fördröjt anmält: 2012-05-29 Besvarad: 2012-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (55 anföranden)