SVT:s regionala nyhetsbevakning

Interpellation 2013/14:261 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 30 januari

Interpellation

2013/14:261 SVT:s regionala nyhetsbevakning

av Marie Nordén (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Sveriges Television (SVT) planerar förändringar i den regionala nyhetsbevakningen. Ett alternativ som lär övervägas är en centralisering av nyhetsbevakningen i Norrland till Umeå. Det skulle innebära ytterligare utarmning av lokaljournalistiken i Jämtland. Lokaltidningarna har redan koncentrerat mycket av sin kommunbevakning till Östersund. Förra året stängde TT Nyhetsbyrån sina kontor i Umeå, Luleå och Sundsvall.

Även om det är viktigt att hålla en tydlig rågång mellan den politiska makten och medierna, är det många som känner oro för utvecklingen på medieområdet. Man bör kunna förvänta sig att SVT lever upp till vad man skriver i sin egen programförklaring, att SVT speglar och finns i hela landet.

I dag har nyhetsflödet en stark koncentration till huvudstaden och andra storstäder. Därför är lokal journalistisk närvaro viktig, inte minst i ett län som Jämtland med långa avstånd. Samtidigt är det angeläget att nyheter från Jämtland når också det övriga landet för att kunna spegla verkligheten i landet.

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att hela landet ska ha tillgång till en public service som håller hög kvalitet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-01-30 Besvarad: 2014-02-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)