Sveriges stöd till turkstödda rebeller

Interpellation 2017/18:570 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 23 maj lämnade undertecknad in en skriftlig fråga till utrikesministern rörande de rådslutsatser om Syrien som sju av åtta svenska partier, däribland regeringspartierna, gått med på. Frågan berörde det märkliga i att man i och med detta direkt eller indirekt stöder grupper som ansvarat för offensiven mot den kurdiska Afrinprovinsen.

Den 30 maj kom det efterlängtade svaret, men inte helt oväntat var det knappast att betrakta som något svar på frågan. Margot Wallström belyser vikten av att stå bakom de kurder som attackerats av Turkiet med allierade rebellgrupper, men ministern nämner inte med något ord hur man samtidigt kan stå bakom just de grupper som ansvarat för – och genomfört – detta fruktansvärda angrepp. Att regeringen talar med två helt olika röster i frågan visar snarare på ett behov av att nyansera sin hållning ytterligare, och det visar även på att det inom Regeringskansliet finns en brist på kunskap kring vad som faktiskt sker i regionen.

Med anledning av detta önskas utrikesminister Margot Wallström svara på följande frågor:

 

  1. Varför uttrycker regeringen sitt stöd till samma grupp som ansvarar för offensiven i Afrinprovinsen?
  2. På vilket sätt menar regeringen att ett stöd till den turkstödda så kallade syriska interimsregeringen, med säte i ockuperade Azaz, förbättrar kurdernas situation i norra Syrien?
  3. På vilket sätt menar regeringen att ett stöd till den syriska interimsregeringen underlättar för målet om vapenvila i hela Syrien, inklusive Afrin?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2018-05-30 Överlämnad: 2018-05-31 Anmäld: 2018-06-01 Svarsdatum: 2018-06-26 Sista svarsdatum: 2018-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (1 anföranden)