stimulans av nyföretagande

Interpellation 2002/03:254 av Torstensson, Åsa (c)

av Torstensson, Åsa (c)

den 26 mars

Interpellation 2002/03:254

av Åsa Torstensson (c) till näringsminister Leif Pagrotsky om stimulans av nyföretagande

Nyföretagandet minskar än en gång visar en ny undersökning av Jobs and Society. Det har sagts förut, men det måste tydligen påpekas igen. Pengar till statskassan kommer från företagandet. Stimulera företagandet och statskassan ökar @ det är de här tankebanorna Sverige är i stort behov av.

I förra veckan presenterade även Nutek nya företagarsiffror. Av företag med upp till 50 anställda är det endast 21 % som tror att de kan anställa fler. Förutsättningarna för att öka optimismen på denna front ökar knappast med regeringens förslag om att arbetsgivaren ska få förlängd skyldighet att betala sjuklön. Modellen kommer att bromsa nyföretagandet och därmed leda till ökad arbetslöshet. Inte minst innebär regeringens förslag om sjuklöneansvaret ett stort hot mot handikappade och andra grupper med hög sjukdomsrisk.

Trots att småföretagen har den klart lägsta sjukfrånvaron försämras deras redan utsatta läge. Skärpta regler för arbetsgivarens skyldighet att göra rehabiliteringsutredningar är rätt medicin för kommuner, landsting och storföretag. För småföretagaren innebär det ytterligare papper och blanketter! På denna punkt behövs ett undantag för de mindre företagen.

Centerpartiets politik för att minska ohälsan och indirekt stimulera företagandet består bland annat av ett arbetsgivaransvar som står i direkt proportion till antalet anställda (1 anställd = 1 dags sjuklöneansvar, 2 anställda = 2 dagars sjuklöneansvar etcetera upp till 30 sjukdagar). På så vis minskar vi kraftigt de minsta företagens risk samtidigt som vi överkompenserar dem vid nedsättningen av arbetsgivaravgiften som en tillväxtskapande åtgärd.

Att stimulera företagandet handlar också om att underlätta möjligheten att pröva på företagandet genom till exempel egenanställning. Därför är det ett måste att ålderdomliga regler för f-skattsedel tas bort. Över huvud taget är det en bedövande byråkrati som motverkar nyföretagandet i landet. Att därför få bort ytterligare av de så kallade pomperipossaeffekterna av 3:12-reglerna skulle vara en välgärning för att stimulera tillväxten.

För att skapa förutsättningar för nyföretagande vill vi att alla ska ha möjlighet att själva ta fram startkapital som en grundplåt för det egna företaget, och att eget risktagande premieras. Avgörandet om man ska starta företag ska ligga hos företagaren, inte hos statliga myndigheter. Ett starta-eget-sparande (allemanssparande för att starta eget) inrättas, där löntagare skattefritt kan spara upp till 40 000 kr om året, totalt högst 120 000 kr, för att ha en grundplåt till det egna företaget. Ett personligt riskkapitalavdrag införs, där de som tillför företaget eget riskkapital på annat sätt (till exempel genom lån eller eget sparande) får göra ett riskkapitalavdrag mot inkomst på upp till 40 000 kr om året i tre år.

Ovanstående förslag från Centerpartiet lägger vi fram sedan vi lyssnat på åsikter från Företagarnas Riksförbund. Ökad företagsamhet leder till ökade inkomster till statskassan som i sin tur leder till ökad välfärd.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsministern:

Vad avser näringsministern att göra för att öka nyföretagandet i landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-03-26 Anmäld: 2003-03-26 Besvarad: 2003-04-08 Sista svarsdatum: 2003-04-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.