Snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo

Interpellation 2020/21:356 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har utrett finansieringsmöjligheterna för en järnvägssträckning på 2 timmar 55 minuter mellan Stockholm och Oslo. Bolaget har kommit fram till flera kostnadseffektiva finansieringslösningar med privata inslag för en ny järnvägssträckning mellan Sverige och Norge. Den norska regeringen har i dagarna gett positiva besked om att utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Därmed tar projektet ett stort steg framåt i processen.

Bakom projektet står på svensk sida ett antal berörda kommuner som jobbar brett över blockgränser. Projektet kan, om det genomförs, stärka arbetspendling, jobb och tillväxt i fler delar av landet. Dessutom arbetar bolaget utifrån en finansieringsmodell som inkluderar både privat och offentlig finansiering.

Moderaterna har lyft detta projekt specifikt i en kommittémotion. Vi ser potentiella vinster med projektet samt att det kan bli ett föredöme och en modell för flera andra framtida infrastrukturinvesteringar. Utmaningen är att få alla goda krafter att samverka, såväl offentliga som privata.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Vad avser ministern att vidta för åtgärder givet Norges positiva besked?
  2. Avser ministern att skynda på beredningsprocessen kring projektet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-22 Överlämnad: 2021-01-25 Anmäld: 2021-01-26 Svarsdatum: 2021-02-02 Sista svarsdatum: 2021-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)