Säkerhetsrisker med Nordstream

Interpellation 2015/16:699 av Maria Weimer (L)

av Maria Weimer (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Det ryska energibolaget Gazprom planerar för ytterligare en gasledning i Östersjön, Nordstream 2. Det är oroande utifrån flera aspekter, till exempel klimatmässigt och energipolitiskt. Det är också djupt oroande utifrån säkerhetspolitiska skäl.

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde är kraftigt försämrat. Samtidigt förbereder alltså Gazprom byggandet av en ny gasledning genom Östersjön. För Putin är energipolitiken ett användbart säkerhetspolitiskt maktmedel. Under 2006 avbröts gasleveranser till Ukraina i ett försök att få Ukraina att avstå från att ingå associeringsavtal med EU. Det ledde till att ­gasen sinade i ett antal EU-länder. Under arbetet med Nordbalt, undervattenskabeln mellan Sverige och Litauen, störde ryska fartyg medvetet arbetet. Samtidigt fortsätter de allvarliga kränkningarna av Sveriges luftrum.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad anser försvarsministern om den planerade utbyggnaden av Nordstream 2 och kopplingen till svensk och europeisk säkerhetspolitik?

Hur kommer försvarsministern att agera inom EU för att uppmärksamma EU-kommissionen och viktiga länder, såsom Tyskland, på problematiken med att göra sig beroende av rysk gas i detta säkerhetspolitiskt känsliga skede?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-31 Överlämnad: 2016-05-31 Anmäld: 2016-06-07 Svarsdatum: 2016-06-17 Sista svarsdatum: 2016-06-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)