Prostitution och utvisning på grund av bristande vandel

Interpellation 2022/23:2 av Annika Hirvonen (MP)

av Annika Hirvonen (MP)

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

I Tidöavtalet specificeras att man ska utreda förutsättningar för att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar på grund av ”bristande vandel”. I uppräkningen av vad som avses med bristande vandel räknar Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bland annat upp “bristande regelefterlevnad” och “prostitution”. 

Det är kriminellt att utnyttja människor genom att köpa sexuella tjänster. Att köpa sex omfattas alltså av begreppet “bristande regelefterlevnad”. Det är också kriminellt att på olika sätt bidra till att människor kan utnyttjas genom prostitution. 

Det är inte kriminellt att sälja sex. Människor som utnyttjas i prostitution betraktas dock oftast inte som brottsoffer, utan som vittnen till brott. Miljöpartiet vill ge flickor och pojkar, kvinnor, män och transpersoner som utnyttjas i prostitution status som brottsoffer. 

Eftersom köp av sexuella tjänster och andra aktiviteter relaterat till prostitution utom att sälja sex omfattas av andra begrepp i uppräkningen av bristande vandel blir frågan om Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna nu önskar straffa de personer som utnyttjas genom prostitution? 

Min fråga till statsrådet Maria Malmer Stenergard blir därför:

 

Avser statsrådet att utreda att människor som utnyttjas i prostitution ska utvisas på grund av bristande vandel på samma sätt som kriminella?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-10-20 Överlämnad: 2022-10-20 Anmäld: 2022-10-25 Svarsdatum: 2022-11-08 Sista svarsdatum: 2022-11-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)