Öronmärkning av resurser

Interpellation 2007/08:810 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 31 juli

Interpellation

2007/08:810 Öronmärkning av resurser

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Tidigare i sommar har medierna rapporterat att flera barnpornografibrott riskerar preskription bland annat på grund av resursbrist. Jag vill fråga justitieministern:

Avser justitieministern att öronmärka polisens resurser för bekämpning av barnpornografi?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-31 Anmäld: 2008-08-14 Svar fördröjt anmält: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)