Nya skatter och skattehöjningar

Interpellation 2021/22:470 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Den här våren har den socialdemokratiska regeringen presenterat den sista budgeten för mandatperioden. Det kan därför vara på sin plats att summera vad som har hänt och vad som är resultatet av dessa åtta år med socialdemokratiskt styre.

Vid sidan av bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i EU och rekord i dödsskjutningar har regeringen sannolikt också slagit rekord i skattehöjningar. De har gjort det oerhört dyrt att vara svensk.

Plastpåseskatt, flygskatt, höjd fordonsskatt, höjd elektronikskatt, höjd drivmedelsskatt, höjd energiskatt. Och så vidare. Det går att räkna till 46 nya skatter eller skattehöjningar under Socialdemokraternas tid vid makten de senaste åtta åren. Säkert är de fler än så. 

Min fråga till finansminister Mikael Damberg lyder:

 

Ämnar ministern fortsatt höja eller införa än fler skatter om Socialdemokraterna får förnyat förtroende i höst?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-29 Överlämnad: 2022-05-02 Anmäld: 2022-05-03 Svarsdatum: 2022-05-10 Sista svarsdatum: 2022-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (17 anföranden)