Näringsverksamhet med politiska syften

Interpellation 2007/08:384 av Österberg, Sven-Erik (s)

av Österberg, Sven-Erik (s)

den 7 februari

Interpellation

2007/08:384 Näringsverksamhet med politiska syften

av Sven-Erik Österberg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Resultatet av Stureplanscenterns ledare Fredrick Federleys konkurs med En annan salladsbar har nyligen redovisats. Konkursförvaltaren uppskattar att skulderna uppgår till över ½ miljon kronor och tillgångarna endast till några hundralappar.

Ett antal externa personer som ingick i projektet har nu stora fordringar på konkursboet. Därutöver finns bland annat leverantörs- och hyresskulder som uppgår till över 200 000 kronor, obetalda löner som staten ska stå för och obetalda skatter.

Konkursförvaltaren har konstaterat att lokalen inte var ändamålsenlig. Enligt min mening var inte syftet med En annan salladsbar att bedriva näringsverksamhet genom servering av mat utan att genomföra en politisk manifestation mot kollektivavtal och ordnade förhållanden i arbetslivet.

Men anledning av detta vill jag ställa följande frågor:

Vad avser näringsministern att göra för att förhindra att staten belastas med kostnader för undermålig näringsverksamhet med politiska syften?

Avser näringsministern att vidta några initiativ för att stävja att skattemedel används på detta sätt?

Om så är fallet, vilka åtgärder avser näringsministern att genomföra?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Svar fördröjt anmält: 2008-02-18 Besvarad: 2008-03-11
Debatt (16 anföranden)