Möjligheter att stänga av studenter som begått allvarliga brott

Interpellation 2019/20:91 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Det har vid flera lärosäten framkommit att Högskolans avskiljandenämnd har otillräckliga möjligheter att stänga av studenter som begått allvarliga brott. Liberalerna menar att möjligheterna att kunna besluta om avstängning omgående måste utredas och förtydligas i lagstiftningen. Vid rättsprocesser gällande mycket allvarliga brott bör avstängning kunna ske åtminstone interimistiskt om detta är nödvändigt med hänsyn till utbildningen.

Enligt medieuppgifter har nu senast en läkarstudent dömts i tingsrätten för våldtäkt mot en annan läkarstudent, men Högskolans avskiljandenämnd kom fram till att den inte kunde lägga domen till grund för ett avskiljande eftersom den inte hade vunnit laga kraft. Det kan inte vara så att nämnden inte även kan ta hänsyn till omständigheter som denna vid bedömning och beslut om avstängning.

Liberalerna vill därför att regeringen agerar och tillsätter en utredning med tydliga direktiv om att lagen ska ändras så att Högskolans avskiljandenämnd får starkare befogenheter att stänga av studenter som begår allvarliga brott under tiden de studerar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

När kommer regeringen att vidta åtgärder för att förstärka avskiljandenämndens befogenheter?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-10-29 Överlämnad: 2019-10-29 Återtagen: 2019-10-30 Anmäld: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-19