Misstänkta fall av korruption inom tandvården

Interpellation 2005/06:30 av Johansson, Kenneth (c)

av Johansson, Kenneth (c)

den 10 oktober

Interpellation 2005/06:30 av Kenneth Johansson (c) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Misstänkta fall av korruption inom tandvården

SVT rapporterade nyligen om mutor inom tandvården, att implantattillverkare har erbjudit tandläkare lyxiga gratisresor i utbyte mot att man använder deras implantat. Riksenheten mot korruption har också inlett en förundersökning för att granska uppgifterna. Det här är nu inte första gången som misstankar framförs om mutor inom hälso- och sjukvården.

För några veckor sedan delgavs tre chefer på läkemedelsföretaget Pfizer misstanke om mutbrott. 30-talet läkare och annan vårdpersonal har på Pfizers bekostnad fått resa till Rom vid en lansering av potensmedlet Viagra. De har nu kallats till polisförhör. Från årsskiftet gäller nya etiska regler för samarbetet mellan industri och läkare, men Institutet mot mutor tvivlar på att de kommer att kunna sätta stopp för mutorna.

Internationellt är Sverige och våra nordiska grannländer kända för att vara starka demokratier som står för öppenhet och rättvisa. Vi kommer också högt i Transparency Internationals årliga rankning av hur olika länder världen över står emot korruption. Det är nu inte en rankning av korruptionen i verkligheten, utan den bygger på hur olika internationella organisationer ser på olika länder. Men det gör den inte mindre viktig för det. Bilden av ett öppet och rättvist land gör att omvärlden litar på oss. Det är en bild som vi ska vårda.

Institutet mot mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som inrättades så tidigt som 1923. Huvudmän är Stockholms Handelskammare, Föreningen Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Dessutom finns det ett antal stödjande medlemmar. Något liknande finns inte såvitt jag vet inom den offentliga sektorn, vården och omsorgen.

Riksrevisionen rekommenderade förvisso nyligen en förstärkt kontroll för att motverka och upptäcka mutor och otillåten påverkan i Läkemedelsförmånsnämnden. Det handlar dock om en enstaka utredning och rapport. Några övergripande och regelbundna insatser för att säkerställa en hög offentlig moral i hälso- och sjukvården i allmänhet och tandvården i synnerhet förefaller inte göras.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1.   Vad vill statsrådet göra för att stävja korruption inom hälso- och sjukvården?

2.   Vad vill statsrådet göra för att stärka och vidmakthålla en hög offentlig moral inom hälso- och sjuvården? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-10-10 Anmäld: 2005-10-10 Svar fördröjt anmält: 2005-10-13 Besvarad: 2005-11-15