Miljöbilspremien

Interpellation 2008/09:368 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 26 februari

Interpellation

2008/09:368 Miljöbilspremien

av Monica Green (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Det finns flera skäl till att det är viktigt med en miljöbilspremie. Den underlättar övergången till mer miljövänliga bilar. Miljöbilspremien har ökat intresset för miljöbilar. Trots det ska regeringen avbryta den i förtid. Vi socialdemokrater har hela tiden haft med miljöbilspremien i vår budget och vill att den ska fortsätta fram till 2010 precis som utlovats. Detta är ett mycket verksamt sätt att ersätta äldre miljöstörande bilar med nya och att hålla uppe efterfrågan på miljöbilar under lågkonjunkturen. Det är inte minst viktigt för tillverkare som Volvo Cars och Saab Automobile.

Vi vill dessutom utveckla den till konvertering från konventionella motorer till miljövänligare motorer i nuvarande bilpark. Det har vi gjort av rättviseskäl; alla har inte råd att köpa ny bil, och av miljöskäl.

När Maud Olofsson under frågestunden torsdagen den 19 februari påstod att Socialdemokraterna är emot miljöbilspremien for hon alltså med osanning. Detta påstående har hon dessutom använt sig av vid ett flertal tillfällen.

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att rätta till de felaktiga uppgifter hon spritt angående miljöbilspremien?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-26 Anmäld: 2009-02-26 Svar fördröjt anmält: 2009-04-01 Besvarad: 2009-05-12
Debatt (12 anföranden)