Lönestöd som slår ut ordinarie jobb, lönebidrag och företag

Interpellation 2012/13:422 av Nilsson, Kerstin (S)

av Nilsson, Kerstin (S)

den 17 maj

Interpellation

2012/13:422 Lönestöd som slår ut ordinarie jobb, lönebidrag och företag

av Kerstin Nilsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Att oseriösa företag och aktörer har missbrukat och överutnyttjat olika arbetsmarknadspolitiska stöd är vare sig okänt eller överraskande.

Mediernas senaste granskningar har visat att detta fusk och överutnyttjande nu drastiskt har ökat och nått en sådan nivå att det leder till osund konkurrens, att seriösa företag riskerar att slås ut och att de personer som på grund av funktionshinder har en nedsatt arbetsförmåga och som verkligen behöver lönestöd får stå ytterligare ett steg tillbaka.

Dessutom är det också tydligt att missbruket och överutnyttjandet inte bara gäller de ekonomiska bidragen utan även att det är enskilda människor som utnyttjas och missbrukas å det skamligaste.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att det ska bli ordning och reda i de arbetsmarknadsfrämjande stöden och för att det ska råda seriösa arbetsvillkor för de enskilda personer som omfattas av dessa stöd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-17 Anmäld: 2013-05-17 Svar fördröjt anmält: 2013-05-29 Besvarad: 2013-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)