Lönedumpning genom F-skattsedel

Interpellation 2011/12:300 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 22 mars

Interpellation

2011/12:300 Lönedumpning genom F-skattsedel

av Monica Green (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det pågår en form av lönedumpning genom så kallat falskt egenföretagande. Människor tvingas skaffa F-skattsedel för att få jobb som till exempel lastbilschaufförer.

Alla blir inte företagare av fri vilja, de tvingas till det av arbetsgivarna. F-skattsedeln blir ett sätt att kringgå anställningstryggheten och i vissa fall även för att pressa lönerna.

Lastbilschaufförer tvingas till 80 timmars arbetsvecka och tvingas till att skaffa F-skattesedel för att lönen ska kunna konkurrera ut lastbilschaufförer med kollektivavtalsliknande löner och den seriösa åkerinäringen.

Problemet finns inom många branschen och slår på det sättet bit för bit undan förutsättningarna för den svenska modellen med jämställda parter som förhandlar på arbetsmarknaden.

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten varnar för att F-skattsedeln används i kriminella sammanhang, bland annat för svartjobb och skattefusk.

Vad avser finansministern att göra för att förhindra lönedumpning genom F-skattesedeln?

Vad avser finansministern, utifrån sitt ansvarsområde, att göra för att den svenska kollektivavtalsmodellen ska klara sig i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2012-03-22 Inlämnad: 2012-03-22 Svar fördröjt anmält: 2012-03-30 Besvarad: 2012-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)