Läckande miljöbomb i Skagerrak

Interpellation 2006/07:675 av Larsson, Jan-Olof (s)

av Larsson, Jan-Olof (s)

den 16 augusti

Interpellation

2006/07:675 Läckande miljöbomb i Skagerrak

av Jan-Olof Larsson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Fiskaren Peter Olsson i Smögen berättade nyligen i ett radioinslag i P 1 att han ofta ser olja på havsytan efter fartyg som har förlist. Enligt Peter Olsson spolieras just nu en av Sveriges bästa fiskeplatser på havskräfta, nordväst om Måseskär, på grund av ett läckande vrak.

Andra fiskare i Skagerrak beskriver liknande iakttagelser, ett långsamt läckage av olja och kemikalier som gradvis förstör fiskeplatserna och som i längden också hotar hela ekosystemet.

Enligt den svenska kustbevakningen finns ca 700 fartygsvrak längs hela svenska kusten, från Svinesund i väster till Haparanda i öster. Inkluderas även danska och norska vatten lär siffran över fartyg på havens botten uppgå till 3 400 stycken.

Detta handlar om en tickande miljöbomb! Ett av fartygen på svenskt vatten, den norska valkokaren S/S Skytteren som sjönk under andra världskriget, läcker sedan flera år ca 1 000 liter dieselolja om dygnet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har låtit sammanställa en studie av miljöriskerna med läckande vrak i Skagerrak och konstaterar att läckaget från S/S Skytteren teoretiskt skulle kunna pågå i minst 6 000 dygn, vilket innebär 16 år. Såvida inte vraket bryts sönder tidigare av rosten och det sker ett plötsligt oljeutsläpp som får återverkningar på hela Bohuskusten.

I Norge har regering och myndigheter varit förutseende och kartlagt ett stort antal vrak samt riskbedömt flera. År 1994 tömde den norska staten vraket efter kryssaren Blucher på drygt 1 000 ton olja. Det var en insats som några år senare räddade Oslofjorden från en gigantisk oljekatastrof. 2002 upptäcktes att Bluchers skrov rostade sönder snabbare än beräknat och att vraket höll på att gå i bitar.

I Sverige är myndigheterna fortfarande osäkra på hur man ska gå till väga med vraket. Länsstyrelsen i Västra Götaland går nu vidare i sin studie och ska ta reda på hur många fartyg som läcker olja och kemikalier. Studien blir klar under hösten.

Men problemen behöver en snabbare lösning än så och framför allt en juridisk hänvisning till var ansvaret ligger. Kan principen förorenaren betalar omfatta ett 60-årigt gammalt krigsvrak?

Därför ber jag miljöminister Andreas Carlgren att svara på följande:

Anser miljöministern att risken för utsläpp från fartygsvrak i svenska vatten utgör ett stort hot mot miljön, och avser ministern att ta initiativ till förebyggande åtgärder, typ tömning av vraken?

Avser miljöministern att ta initiativ till en inventering av de fartygsvrak som finns på bottnen utefter våra kuster?

Avser miljöministern att klarlägga vem som är ansvarig för förebyggande åtgärder och för de miljöskador som redan har uppstått?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16 Återtagen: 2007-08-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.