Konsekvenser av president Abbas uttalande

Interpellation 2017/18:530 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Vid ett möte med palestiniernas nationella råd på Västbanken den 1 maj höll den palestinska myndighetens president Mahmud Abbas ett linjetal. I det 90 minuter långa talet, som också sändes på den palestinska myndighetens tv, gick Abbas till häftig attack mot judarna och deras roll i Förintelsen. 

– Varför hände detta (Förintelsen), frågade sig Abbas retoriskt och utvecklade:

– Fientligheten mot judar berodde inte på deras religiösa identitet utan på grund av deras sociala funktion i samhället, som förknippas med ocker och bankverksamhet.

Abbas hävdade även att ashkenaziska judar (judar främst från Europa) inte har någon semitisk koppling och därmed inte har hemortsrätt i Israel.

Sveriges regering har mycket goda relationer med den palestinska myndigheten, har som enda land i EU erkänt Palestina som en stat och är en av dess största biståndsgivare. Vilka konsekvenser får president Abbas antisemitiska uttalande? Enligt min uppfattning bör vi sluta betala ut pengar om inte Abbas tar tillbaka sitt uttalande.

TT har sökt utrikesminister Margot Wallström för en intervju. Hennes kabinettssekreterare var på plats när president Abbas höll sitt linjetal den 1 maj. Utrikesministerns presstab hänvisar till ett inlägg på Twitter där hon fördömer Abbas utspel. Talet som den palestinske presidenten Mahmud Abbas gav den 30 april innehöll oacceptabla yttranden, skriver Wallström.

Min fråga till utrikesminister Margot Wallström är:

 

Kommer Abbas antisemitiska uttalande att få någon praktisk konsekvens i Sveriges kontakter med den palestinska myndigheten?

Kommer regeringen att kräva att Abbas tar avstånd från sitt uttalande och ber Israel om ursäkt?

Kommer Abbas antisemitiska uttalande att resultera i att Sverige stoppar hela eller delar av sitt omfattande ekonomiska stöd till Palestina?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-05-04 Överlämnad: 2018-05-07 Anmäld: 2018-05-14 Återtagen: 2018-05-17 Sista svarsdatum: 2018-05-28