Järnvägs- och tågstandarden

Interpellation 2006/07:681 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 21 augusti

Interpellation

2006/07:681 Järnvägs- och tågstandarden

av Monica Green (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det är meningen att tåg ska gå i tid, gå hela vägen och komma fram i tid. Alltför många gånger har resenärer fått beskedet att det är något fel men att det ska åtgärdas.

Personalen gör alltid ett proffsigt jobb trots att de måste ta hand om stressade resenärer som fått sin resa kraschad – resenärer som skulle på affärsmöten, släktträffar, semester, vidare med tåg, båt, buss, resenärer som får sina planeringar sönderslagna. Resenärerna är ofta tålmodiga trots att de många gånger fått beskedet att tåget är försenat, tåget är trasigt, tåget har ingen ström, tåget kommer inte fram på grund av spårbrist, träd har ramlat ned över de strömförande ledningarna, vilket tyder på att det inte hålls rent utmed spåren, det vill säga underhållet är undermåligt.

Ändå är svenskarna ett tågälskande folk. Aldrig har så många som nu åkt tåg och fler skulle det kunna bli om det fanns fler tågset, om tågen underhölls bättre och om man byggde fler spår. Banverket har till och med fått sänka sin ambitionsnivå för utbyggnaden i framtiden.

Vad avser statsrådet att ta för initiativ så att underhållet förbättras på spåren, fler tåg införskaffas och så att tågen underhålls så att de inte blir stående utmed banorna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-08-21 Anmäld: 2007-08-23 Svar fördröjt anmält: 2007-08-30 Sista svarsdatum: 2007-09-04 Besvarad: 2007-09-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.