interneringsläger under andra världskriget

Interpellation 1999/2000:236 av Svensson Smith, Karin (v)

av Svensson Smith, Karin (v)

den 15 februari

Interpellation 1999/2000:236

av Karin Svensson Smith (v) till statsminister Göran Persson om interneringsläger under andra världskriget

Under andra världskriget internerades i Sverige flera hundra människor i särskilt upprättade militära läger, s.k. arbetskompanier. De fick aldrig veta skälen för interneringen och de anklagades aldrig personligen för någonting. De internerade kunde inte föra talan mot myndigheternas beslut om att placera dem i läger. Rättssäkerheten var satt ur spel.

Det gemensamma för de internerade var att de betraktade sig själva som övertygade antifascister och antinazister. Genom interneringen stämplades de som antisociala element. Flera av dem miste sina arbeten och blev utsatta på andra sätt. Genom Lundkommissionen i Norge och andra historiska undersökningar kan konstateras att flera av dem som på liknande sätt blev internerade i Norge och Danmark senare skickades vidare till Nazityskland. Hade även Sverige blivit ockuperat hade sannolikt även de svenska lägerfångarna gått samma öde till mötes. Interneringslägren upplöstes när tyskarnas krigslycka vände i Stalingrad.

Den svenska regeringen har genom projektet Levande historia och den nyss avhållna Förintelsekonferensen visat en strävan att klarlägga och levandegöra vad som hände i Europa under andra världskriget. Har jag förstått statsministerns avsikt riktigt ska alla stenar vändas beträffande händelserna under andra världskriget. De som blev internerade i svenska läger, utan att få en officiell förklaring till varför de placerades i läger, de har vid ett flertal tillfällen krävt upprättelse. Många arkiv i Europa har öppnats, men inte de som gäller interneringarna i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Är statsministern beredd att medverka till att förhållandena kring de svenska interneringslägren klarläggs så att vi får veta motivet för lägrens upprättande?

Vem/vilka fattade besluten?

Vilka urvalskriterier användes för att placera människor där?

Kommer statsministern att medverka till en officiell ursäkt till dem som drabbades, några få av dem är ännu i livet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.