Idrott i skolan

Interpellation 2016/17:50 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I slutet av april uppmanade riksdagens utbildningsutskott regeringen att återkomma med förslag om att utöka antalet idrottstimmar i grundskolan med 20 procent, från dagens 500 timmar till 600 timmar. Det är viktigt att motverka stillasittande och barnfetma. Det finns också mycket forskning som visar att mer idrott och fysisk aktivitet i skolan gör att eleverna presterar bättre också i andra ämnen.

Under Almedalsveckan 2016 gick statsrådet emot uppmaningen från riksdagen, men även stora delar av idrottsrörelsen, om att utöka antalet idrottstimmar i skolan. När regeringen i augusti presenterade förslag till stadieindelad timplan för grundskolan, fanns inga fler idrottstimmar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

När avser statsrådet att hörsamma riksdagens uppmaning om att återkomma med förslag om fler idrottstimmar i skolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-10-13 Överlämnad: 2016-10-13 Anmäld: 2016-10-14 Svarsdatum: 2016-10-27 Sista svarsdatum: 2016-10-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)