Hushållsnära tjänster

Interpellation 2007/08:791 av Hagberg, Christin (s)

av Hagberg, Christin (s)

den 14 maj

Interpellation

2007/08:791 Hushållsnära tjänster

av Christin Hagberg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Det är fel att styra människors konsumtionsval genom konstlade subventioner, i synnerhet som dessa pengar skulle göra större ekonomisk och sysselsättningsmässig nytta om de satsades i forskning och utbildning.

Att högre inkomsttagare i större utsträckning sökt avdrag för hushållstjänster är statistiskt klarlagt. 60 procent av dem som fått avdrag har en inkomst över 290 000 kronor; denna grupp torde dock vara 40–45 procent av befolkningen.

Hela 40 procent av dem som beviljats avdraget har också inkomster över 386 000 medan bara 10 procent hade inkomster under 133 000. Det är alltså knappast den ensamstående mamman som jobbar i Handels och Kommunal som ansökt om avdraget.

Detta styrks även om man ser till antal ansökningar per kommun. Kommuner som Lidingö, Danderyd och Täby har lika många ansökningar som befolkningsmässigt mycket större kommuner.

Avdrag för hushållstjänster tycks också ha blivit en dörröppnare för att på olika konstlade sätt sänka sin skatt. En svensk affärstidning skrev i veckan: Om skattebördan känns tung i deklarationstider kan det kännas trösterikt med de nya reglerna för skattereduktion för hushållsnära tjänster. Lagen är en guldgruva för den som letar efter nya sätt att sänka skatten. Särskilt framhäver tidningen att man kan göra avdrag för att hyra in en bartender samtidigt som skribenten varnar för att spriten måste man köpa själv.

Mina frågor till finansministern är:

Har finansministern låtit utreda om det är nationalekonomiskt motiverat att subventionera privatpersoners hushållstjänster framför att satsa pengarna i exempelvis utbildning?

Har finansministern låtit utreda om det är fördelningspolitiskt motiverat att subventionera främst rikare människors konsumtion av tjänster och inte sällan tjänster av mer udda slag?

Avser finansministern att vidta några åtgärder med anledning av att Skatteverket måste använda stora resurser för att tolka lagstiftningen och administrativt hantera avdraget, dessutom utan personalförstärkningar?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2008-05-14 Anmäld: 2008-05-14 Återtagen: 2008-05-26