Gränspolisens agerande och rätten till vård

Interpellation 2006/07:542 av Andersson, Ulla (v)

av Andersson, Ulla (v)

den 16 maj

Interpellation

2006/07:542 Gränspolisens agerande och rätten till vård

av Ulla Andersson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Gränspolisen i Gävleborg avvisade nyligen en svårt njursjuk man, som varit politiskt aktiv inom PLO, till Syrien. Deras agerande och följderna av avvisningen föranleder denna interpellation.

Mannen som sökte skydd här hade flytt från Palestina till Syrien av politiska skäl. I Syrien har han och hans familj förföljts av säkerhetspolisen. Han flydde hit, sökte uppehållstillstånd av politiska och medicinska skäl. Under väntan på hanteringen av hans ärende upphörde hans njurar helt att fungera och han har under tiden här haft dialys tre gånger i veckan för att överleva.

Mannen fick ett avvisningsbeslut, och en kväll när han lämnar dialysen väntar fem gränspoliser i mörkret utanför sjukhuset. De går handgripligt till väga, slag utdelas och han trycks in i en av bilarna. Han meddelar dem att han är sjuk, inte vill något ont och att han vill hämta sina saker och mediciner. Det får han inte göra, utan polisen hämtar dem. Men mycket av hans saker blir kvarlämnade, framför allt hans viktigaste mediciner. Gränspolisen vägrar dock att hämta dem när han upplyser om att de fattas. Hans mobil fråntas honom vid gripandet och återlämnas först flera timmar senare. Mannen känner sig både kränkt och förnedrad av den behandling och det bemötande han fått utstå.

Morgonen därpå avvisas mannen och gränspolisen ger inget svar på om de sett till att han kan få dialys när han anländer till Syrien. Ambassaden kontaktas när vi får besked om att han gripits direkt vid ankomsten. Gränspolisen förnekar i radio att detta skett. Ambassaden meddelar att han kan få dialys och att de ska undersöka så att hans ärende inte drar ut på tiden eftersom han behöver dialys.

Efter fem dagar släpps mannen och han har inte fått dialys under den tiden. Efter det visar det sig att det finns en apparat för njursjuka med hepatit B i Damaskus. Den är fullbokad ett år framåt. Privat vård är inget alternativ och den dialys som erbjuds från exempelvis Röda Halvmånen omfattar inte personer med hepatit B.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga migrationsminister Tobias Billström följande:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att liknande hantering hos gränspoliser inte ska upprepas?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att svenska myndigheter ska garantera och följa upp att avvisade mycket sjuka personer faktiskt får vård för att upprätthålla livet på den plats de blivit avvisade till?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att personer som är mycket svårt sjuka och inte kan få vård i sina hemländer inte avvisas?

4. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bedömningen av säkerhetsläget för PLO-sympatisörer i Syrien ska ske i överensstämmelse med svenska konventionsåtaganden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-05-16 Anmäld: 2007-05-16 Svar fördröjt anmält: 2007-05-28 Besvarad: 2007-06-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.