Fyrverkerier

Interpellation 2016/17:222 av Marie Granlund (S)

av Marie Granlund (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under det gångna nyårsfirandet inträffade flera incidenter med raketer på många platser i Sverige, bland annat i Malmö. Det gäller raketer som riktades mot såväl människor och kollektivtrafik som blåljuspersonal. Detta är självklart mycket allvarligt.

Efter nyårshelgen har branschen gjort ett välkommet utspel om en restriktivare försäljning av fyrverkerier.

Många kommuner vill emellertid i ökad utsträckning kunna reglera användandet i den kommunala ordningsstadgan. En del kommuner som till exempel Växjö har försökt att införa ett totalförbud för fyrverkerier men tvingats backa efter juridisk prövning. Andra kommuner skulle vilja ha möjlighet att förbjuda fyrverkerier på vissa platser.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att verka för att kommunerna får en större möjlighet att stävja raketskjutande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-01-11 Överlämnad: 2017-01-12 Anmäld: 2017-01-13 Sista svarsdatum: 2017-01-26 Svarsdatum: 2017-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)