Förarbevis för vattenskotrar

Interpellation 2012/13:507 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 23 augusti

Interpellation

2012/13:507 Förarbevis för vattenskotrar

av Jens Holm (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Som ministern väl känner till har vi under den senaste tiden kunnat bevittna flera mycket olyckliga incidenter med vattenskotrar på svenskt vatten. Sjöpolisen i Stockholm rapporterar att det kan komma in flera klagomål per dag under sommarhalvåret endast i Stockholmstrakten. I dag kan i princip vem som helst sätta sig på ett fartvidunder med en större motorkapacitet än en medelstor bil och köra nästan hur som helst på sjöar, hav och vattendrag i Sverige. Det här skrämmer tyvärr människor och förhindrar många att bada och simma. På land är det självklart att vi har begränsningar för bilar, motorcyklar och mopeder. Varför ska andra regler gälla till havs?

Jag blev därför mycket glad när infrastrukturministern i somras öppnade för krav på förarbevis för vattenskotrar, en form av körkort. I mitten av juli framgick i Sveriges Radio och i tidningarna att ”Catharina Elmsäter-Svärd vill ha körkort för vattenskotrar”. Till Sveriges Radio sade ministern: ”Jag tittar på frågan utifrån perspektivet att det är uppenbart att man inte följer de lagar som i dag redan gäller, till exempel när det gäller hastigheten.” (SR Ekot, den 22 juli 2013.)

När jag debatterade denna fråga med miljöministern ville hon inte ha vare sig körkort eller åldersbegränsning för vattenskotrar. Så här sade Lena Ek till mig:

”Jens Holm har också ställt en fråga om huruvida behörighet och åldersgräns för vattenskoter kommer att vara en del av ett nytt förslag från regeringen. Regeringen har i dag inga planer på att införa krav på behörighet och åldersgräns för vattenskotrar.” (Interpellation 2013/13:415, den 11 juni 2013.) I övrigt hänvisade miljöministern till infrastrukturministern.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att verka för krav på förarbevis för framförande av vattenskotrar?

Avser statsrådet att verka för införande av åldersgräns för framförande av vattenskotrar?

Vilka övriga åtgärder avser statsrådet att vidta för att vattenskotrar i framtiden ska framföras med större säkerhet och med mindre negativ påverkan på miljö och djurliv?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-23 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-08-29 Sista svarsdatum: 2013-09-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)