E20 som landets farligaste väg

Interpellation 2011/12:118 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 14 november

Interpellation

2011/12:118 E20 som landets farligaste väg

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

När olycksstatistik, trafikmängd och vägstandard sammanställs visar det sig att E20 är Sveriges farligaste väg. E20 från Alingsås till Närkegränsen är den mest olycksdrabbade i Sverige. Under de senaste sex åren har 14 personer dödats och ca 50 har skadats svårt på vägsträckan. Denna vetskap borde innebära omedelbara åtgärder för att snabba på den nödvändiga breddningen till minst fyrfältsväg hela vägen mellan Göteborg och Stockholm.

E20 i Sverige förbinder storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm och är därmed av stor betydelse för nationella och internationella transporter av personer och gods. E20 är en av de viktigaste vägarna i landet och är rekommenderad som huvudväg för långväga gods- och persontransporter. Men E20 är en kraftigt olycksbelastad väg med relativt högt trafikflöde och stor andel tung trafik. Det påbörjade arbetet med motorvägsstandard genom Skaraborg har tyvärr stannat av sedan sträckan Lundsbrunn–Holmestad stod klar.

Vad avser statsrådet att göra med vetskapen om att E20 är Sveriges farligaste väg?

Hur avser statsrådet att använda uppgifterna för att påskynda arbetet med minst fyrfältsstandard längs hela E20?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-14 Anmäld: 2011-11-15 Svar fördröjt anmält: 2011-11-25 Besvarad: 2011-12-06
Debatt (7 anföranden)