Återtagandeavtalet med Afghanistan

Interpellation 2018/19:127 av Christina Höj Larsen (V)

av Christina Höj Larsen (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I oktober 2016 tecknade Sverige avtal med Afghanistan om återtagande av människor som lever i Sverige och saknar asylskäl. Avtalet öppnar också för att ensamkommande barn ska kunna deporteras. Avtalet gällde i två år, och om avtalet inte sas upp en månad innan det löpte ut skulle det förlängas i ytterligare två år.

Avtalet bygger på ett annat avtal mellan EU och Afghanistan som kom till dagarna före en stor givarkonferens. Under konferensen lovade EU motsvarande 10 miljarder kronor i bistånd till Afghanistan årligen under en fyraårsperiod. Läckta dokument till The Guardian visar att biståndet villkorats med avtalet om återtagande.

Afghanistan är så pass beroende av utländskt bistånd att landets regering hade svårt att stå emot pressen från EU. I efterhand har landets flyktingminister och biträdande flyktingminister vädjat till Sverige och övriga EU-länder att säga upp avtalen. Att de själva inte vill säga upp dem beror sannolikt på risken att biståndet dras in.

Vänsterpartiet hade hoppats att regeringen tagit det ständigt försämrade säkerhetsläget på allvar och sagt upp avtalet före den 5 september 2018. Men man valde att inte göra det. Ingen utvärdering av avtalet och dess konsekvenser har redovisats. Troligen har ingen sådan utvärdering gjorts. Regeringen har därmed inte förklarat hur man ser på att omkring 85 procent av de som återvänder till Afghanistan tvingas fly igen.

Sedan FN-organet Unama började föra statistik 2009 har det skadats och omkommit fler personer för varje år som gått. Afghanistan är i dag världens farligaste land. Konflikten är blodigare än kriget i Syrien.

I en intervju i SvD den 15 juni 2017 kommenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson möjligheten att införa ett moratorium för utvisningar till Afghanistan På frågan ”Ser du idag skäl för ett moratorium vad gäller utvisningar till Afghanistan?” svarade statsrådet: ”Afghanistan har inte hört av sig till den svenska regeringen. Det är det jag måste gå på.”

SvD skrev den 28 juni 2017 att Afghanistans flyktingminister Sayed Balkhi och vice flyktingminister Alema Alema vädjade till hela EU att stoppa av- och utvisningarna till Afghanistan. I samband med det skickade de ett brev till alla enskilda europeiska ambassader i Afghanistan med en vädjan om att inte skicka människor till Afghanistan.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

  1. Har regeringen utvärderat avtalet med Afghanistan, och i så fall, på vilka grunder och vilka slutsatser kom man fram till?
  2. Avser ministern att ta några initiativ för att hörsamma den afghanska regeringens vädjan och stoppa av- och utvisningarna till Afghanistan?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-07 Överlämnad: 2019-03-08 Anmäld: 2019-03-12 Svarsdatum: 2019-03-29 Sista svarsdatum: 2019-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)