Höjda avgifter för pensionärerna

Interpellation 2014/15:625 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Hemtjänsten är en del av den allmänna välfärden. Tanken är att äldre ska kunna bo hemma längre och så långt som möjligt kunna styra sitt eget liv.

Men i en ny promemoria från Socialdepartementet öppnar man för att höja taket med 220 kronor per månad. Man ger med ena handen samtidigt som man tar med den andra. Regeringen räknar med att kommunerna kommer att få in 148 miljoner kronor på avgiftshöjningen. De som får betala är de pensionärer som har hemtjänst.

I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att skillnaden mellan pensionärer och löntagare ska minska och till följd av det har regeringen aviserat sänkt skatt för pensionärer med 50 kronor i månaden och ökat bostadstillägg för dem med lägst inkomst. Men lägger man ihop den ökade inkomsten med de ökade avgifterna kvittas nu dessa reformer mot höjda avgifter för en stor grupp pensionärer. Om detta sas inget i valrörelsen när man lovade att sänka skatten för alla pensionärer.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Pensionärerna är de stora förlorarna på regeringens politik när vallöften nu sviks – vilka åtgärder kan finansministern utlova till de besvikna pensionärer som känner sig lurade?

I valet utlovade finansministern att sänka skatten för alla pensionärer – när avser finansministern att göra detta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-21 Överlämnad: 2015-05-21 Anmäld: 2015-05-22 Svarsdatum: 2015-06-05 Sista svarsdatum: 2015-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)