Finansministerns bedömning kring ökat svartarbete i ROT-sektorn

Interpellation 2014/15:610 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sedan regeringen presenterade sitt förslag om att minska ROT-avdraget har förslaget mötts av tung kritik. Ekobrottsmyndigheten skriver i sitt remissyttrande över förslaget bland annat:

”Om det nu aktuella förslaget genomförs innebär detta enligt myndighetens bedömning risk för att svartarbetet kommer att öka i väsentlig mån och därigenom den ekonomiska brottsligheten.”

Det finns alltså enligt regeringens egen expertmyndighet en risk att förslaget medför att skatteundandragandet ökar och dessutom att efterfrågan av vita tjänster i ROT-sektorn i Sverige långsiktigt minskar. Detta spelar oseriösa och kriminella aktörer i händerna, samtidigt som det tränger undan riktiga jobb i den vita sektorn.

 

Hur ser finansministern på att regeringens politik i denna del bedöms leda till att svartarbetet ökar och att den svenska skattemoralen väntas urholkas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-19 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Sista svarsdatum: 2015-06-03 Svarsdatum: 2015-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)