Fungerande ersättningssystem

Interpellation 2010/11:388 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 13 maj

Interpellation

2010/11:388 Fungerande ersättningssystem

av Isak From (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Delstatliga Telia Sonera har startat avvecklingen av fast telefoni i de områden som ej betraktas som lönsamma. Det hela motiveras med att gammal teknik ska ersättas med ny. Telia Sonera säger upp telefonabonnemang utan att fungerande alternativ erbjuds.

 Självfallet är detta inte acceptabelt. Redan nu har Telia Sonera erbjudit icke fungerande alternativ i samband med uppsägningar. Såväl småföretagare och enskilda kunder som statliga Post- och telestyrelsen har konstaterat att denna tjänst inte uppfyller lagens krav på god funktion och säkerhet. Även äldre med behov av stöd drabbas då kommunernas hemtjänst tillhandahåller trygghetslarm anpassat till det nuvarande telenätet.

Det är knappast rimligt att kommunerna ska bekosta flera olika system för trygghetslarm. Gamla människor borde vara värda ett fungerande system för telefoni och larm. Det är en nödvändighet för att den äldre bofasta befolkningen ska kunna bo kvar i sitt hem.

Gemensamt för de här hushållen är också att de ligger vid telestationer som inte har framdragen fiber och därför aldrig kommer att få bredband. De här kunderna kommer vi aldrig att bygga bredband till, säger Telia när jag ringer och frågar. Telia väljer att erbjuda, i det fall det är möjligt, en mobil lösning som ger viss möjlighet till mobilt bredband. En del får dock bara 2G eller 184 kilobit per sekund.

Vad händer nu med den äldre befolkningen som kanske behöver ett fungerande trygghetslarm?

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fler ska erbjudas riktigt bredband i ersättning för det fasta telefonnätet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-13 Anmäld: 2011-05-17 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.