Sjukförsäkringen

Interpellation 2010/11:328 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 15 april

Interpellation

2010/11:328 Sjukförsäkringen

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Det har under lång tid riktats hård kritik mot hur svårt sjuka människor behandlas i sjukförsäkringen. Kritiken har förutom från de drabbade kommit från breda delar av det svenska samhället. Såväl läkare som kyrkan har upprörts över de många fall av orimliga situationer som svaga och hårt drabbade människor utsatts för.

Vi socialdemokrater har kritiserat systemet med utförsäkring av sjuka från försäkringen från det att systemet infördes och våra värsta farhågor har besannats. Regeringen har under lång tid lovat att komma med förslag till förändringar av orimligheterna.

Nu har regeringen berättat vad man tänker göra, det vill säga nästan ingenting. Och dessutom kommer inte förslagen att träda i kraft förrän tidigast nästa år. Många hinner drabbas av regeringens politik innan dess och hur många som kommer att hjälpas av förslagen om förändringar som kanske genomförs nästa år vet ingen i dag.

Kritiken mot regeringens politik kvarstår med full kraft.

Avser statsrådet att ta initiativ till verkliga förbättringar av sjukförsäkringen så att svårt sjuka kan känna den trygghet de borde ha rätt att känna?

Avser statsrådet att ta initiativ till att skynda på processen så att de som i dag är oroade kan få ett snabbare besked om vad som väntar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-15 Anmäld: 2011-04-21 Besvarad: 2011-05-05 Sista svarsdatum: 2011-05-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)